Guia estimulació precoç. Tractament en família (pdf):
una guia pràctica amb consells i exercicis per anar fent a casa mes a mes